Sedan 1985 har Göteborgs muslimer alltjämt arbetat för att få till en markanvisning.
I tidigt skede stötte man på motstånd från flertalet håll. Genombrottet kom 1996 då anvisningen till slut gavs.
Björn Sahlqvist anlitades som arkitekt, och 2010 påbörjades bygget under AF Byggs ledning.
16 juni 2011, efter 26 års strävan, kunde stadens muslimer äntligen utföra sin tillbedjan i en riktig moské.

Arkitekturen är skandinaviskt inspirerad, med inslag av klassisk muslimsk arkitektur.
Minareten är utformad likt en bohuslänsk fyr, och kupolen är den största av sitt slag i Norden med en diameter på 25 meter.
Med en bygg area på 2000 kvm kan moskén rymma uppemot 2000 besökare.

Vårt budskap

”Organisera moskéns verksamhet för att den skall vara samlande och påverkande center i vår gemenskap och i samhället.”

  • Göteborgs moské följer medelvägens Islam och den Sunni fiqh-rättsvetenskap med dess olika skolor, och vi respekterar skillnaderna som inte leder till konflikter och diskriminering.
  • Imam Rådet i Sverige är vår fatwa-källa, utan, för den delen, att smutskasta åsiktsmotståndare.
  • Vi förkastar fatwor som uppmuntrar till våld eller påbjuder det som är förbjudet.
  • Vi är måna om muslimernas enighet och strävar efter att stärka samarbeten.
  • Vi tror på och antar de mänskliga karaktärerna och stödjer rättvisefrågorna.

Styrelse

Sveriges muslimska stiftelse (SMS) bildades år 1995 och hade i syfte att uppföra en moské för Göteborgs muslimer. SMS består av representanter från flertalet etniska grupper i staden. Stiftelsen äger och förvaltar Göteborgs Moské sedan invigningen 2011.

Våra Imamer

Ahmed GhanemVD och Imam
Abdulrashid Mohammed Imam
Ahmed Al-MoftyImam

Bildgalleri

Väldigt vacker och fin moské, personalen är hjälpsamma och trevliga.

Ahmed Abdulla

En av Sveriges vackraste moskéer, många aktiviteter för hela familjen och bra bemötande

Sara Zad

Må Allah belöna de som arbetar vid denna moské. Hjälpsamma och trevliga!

Goled Xassan

Vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta driva och utveckla moskén, ditt bidrag gör skillnad och skapar nya möjligheter för oss! Tveka inte att ge bort en liten summa varje månad.

DONERA HÄR!