Loading...
Våra aktiviteter2022-11-07T19:57:46+01:00

Moskéns aktiviteter

I Göteborgs moské anordnas aktiviteter i stort sett alla dagar under veckan, Moskén är inte bara en plats där man utför bönen utan en mötesplats för alla att umgås och träffas på. Här umgås unga som gamla från alla slags kulturer. Bland våra aktiviteter som sker i moskén tillsammans med våra samarbetsorganisationer:

 

  • Föreläsningar på svenska varje fredag kl. 18,00. Anordnar Göteborgs unga muslimer föreläsningar under olika teman och föreläsare varje vecka.
  • Helg skola med koran och arabiska undervisning
  • Grundkurser i Islam & arabiska
  • Söndags föreläsning på svenska för muslimer och icke muslimer kl. 13:30 söndagar med Ahmed Al-Mofty som huvudföreläsare
  • Påminnelser efter gemensam bön oftast på arabiska
  • Temadagar & konferenser
  • Politiker dagen
  • Samhällsnyttiga aktiviteter
    I Göteborgs moské är väldigt måna att vara en del utav samhället och jobbar hand i hand med flera aktörer inom civilsamhället för ett godare samhälle. Göteborgs moské deltar aktivt i Interreligiösa rådets möten för dialog och brobyggande mellan olika religioner.

Vår biodling

Göteborgs Moské i samarbete med Beepartners är den första moskén i Sverige, kanske i Europa, som placerat bin på ett av sina tak.
Det är på taket till moskén som bikupor är boplats åt cirka 120 000 honungsbin.
Bina i vårt samhälle blir allt färre och som en följd av detta försvinner också många växtarter varje år. Bina är inte någon fara för människor i närmiljön eftersom de till skillnad från getingar inte är intresserade av det som människor äter, utan enbart lever på pollen och nektar.

– Genom denna satsning hoppas Göteborg Moské kunna medverka till att binas alltmer utsatta situation uppmärksammas och det är också ett bra sätt att bidra till en hållbar stadsutveckling.

Koranen [16:69] och att hämta sin näring från alla [växter som ger] frukt och att följa de vägar som din Herre [har utstakat för det]. Och en saft av skiftande färg sipprar fram ur dess [inre] i vilken det finns läkande ämnen [till nytta] för människorna. I allt detta ligger helt visst ett budskap till människor som tänker.

Inom en snar framtid kan du köpa Göteborgs Moskés alldeles egna honung

Samarbetsorganisationer under moskéns tak

Islamic Relief Sverige
Islamic Relief Sverige (IR Sverige) grundades 1992 med visionen att bidra till en bättre värld. En värld som bryr sig om att människans grundläggande behov är täckta. Inspirerade av islamiska värderingar vill Islamic Relief vara förebild i att stödja individer, grupper och institutioner i att utveckla sin omgivning så att den präglas av trygghet och omtanke. Vi vill hjälpa de drabbade och fattiga med verktyg till en värdig och självständig utveckling.www.islamic-relief.se

 

Hajj Omra Resor
Hajj Omra Resor är Sveriges ledande researrangör av Hajj och Omra. Vi har över 33 års erfarenhet av resor till hajj. Hajj Omra Resor arrangerar flexibla resepaket med reguljärflyg men säljer även enskilda flygbiljetter samt hotellövernattningar till den som vill resa på egen hand. I nuläget har vi ingen möjlighet till flygbiljettförsäljning till enskilda hajj resenärer.Hajj Omra Resor utfärdar visum till Omra och Hajj under respektive aktuell period. www.hajj.se

KoranLäsarFöreningen
Koranläsarföreningen är en svensk organisation i flera stora städer runtom i landet. KLF startade i Göteborg 2003, och har sedan dess arbetat med att förmedla Koranens budskap och ge möjligheten till barn och vuxna att lära sig läsa samt memorera Koranen med Tajweed genom välstuderade och fungerande studieplan. Dessutom har verksamheten i syfte att lära ut det arabiska skriftspråket. Idag har vi över 200 elever och 30 utbildade lärare samt är ständig utveckling. www.klfgoteborg.se

Göteborgs Unga Muslimer
En plattform för unga muslimer i Göteborg små som stora. En plats där ungdomar möts, lär sig mer om sin religion och stärker sig i sin svensk-muslimska identitet. Bland GUMs inspirerande aktiviteter hittar du föreläsningar, kurser, temadagar, vinter och sommarläger mm. www.goteborgsungamuslimer.se

Islamiska informations föreningen
IIF mångårig erfarenhet av att erbjuda föredrag om islam för skolor, företag och myndigheter. IIF:s föreläsare är pedagogiska och kunniga inom islam samt väl etablerade i det svenska samhället. IIF är verksamma i Göteborgs moské och utanför. www.islaminfo.se

Islamiska förbundet i väst
Förbundet syftar till att bevara och stärka den muslimska identiteten och närvaron i Sverige vilket möjliggör för muslimerna att, enskilt och i grupp, privat och offentligt, utöva sin religion och engagera sig positivt i samhällets olika funktioner. Förbundet vill vara ett naturligt stöd för den muslimska allmänhetens olika utmaningar och behov och samtidigt vara en samhällsnyttig aktör som utifrån en islamisk värdegrund arbetar för samhällets bästa. www.islamiskaforbundet.se

 

Kontakta oss för mer info
Till toppen